آریا تور

قوانین انصراف از شرکت در تور

 
 قوانین کنسل شدن تور یا انصراف مسافر
 
1- اجراى صحيح و ايمن برنامه براي برگزارکنندگان در اولويت قرار دارد، لذا در هر مرحله اى، چه قبل و چه در حين سفر، سرپرست برنامه حق کنسل کردن آنرا دارد.
2- شرايط آب و هوايى در سفرهاي طبيعت گردي به دليل ايجاد شرايط ناايمن مي تواند باعث کنسل شدن برنامه گردد.
3- در صورت کنسل شدن برنامه قبل از شروع، از طرف برگزار کنندگان به هر دليل، تمام وجه پرداختي عودت مي شود.
4- در صورت کنسل شدن برنامه، پس از شروع آن، هزینه های صرف شده کسر و باقی آن بازگردانده می شود.
5- در صورت انصراف مسافر، از شرکت در تور و یا ادامه همراهی با تور، طبق جدول زیر مبلغ پرداختی مسافر بازپرداخت می گردد:
 
 
 
 زمان اعلام انصراف میزان درصد بازپرداختی
انصراف از 2 تا 1 هفته پيش از شروع سفر
50 درصد مبلغ عودت داده مي شود 
انصراف از 1 هفته تا 4 روز پيش از شروع سفر
40 درصد مبلغ عودت داده مي شود 
انصراف از 4 روز تا 48 ساعت پيش از شروع سفر
20 درصد مبلغ عودت داده مي شود 
انصراف از 48 ساعت به بعد یا عدم حضور در تور  هیچ مبلغی عودت داده مي شودآریا تور